Pričamo hrvatski

Navodno da biljke bolje uspijevaju kada se tretiraju klasičnom glazbom. Ako je to istine biljke čuju; mi njih ne čujemo. Zaključujemo da su biljke nijeme. Životinje se glasaju, bar neke od njih, i komuniciraju međusobno. Samo ljudi govore. Govor nije obično glasanje. Govor je namijenjen sporazumijevanju. I više od toga, govorom prenosimo svoje misli i …
Nastavite čitati Pričamo hrvatski