Sonetni vijenac

Vremena se mijenjaju. Na Bregani nije uvijek bila granica. Niti je žilet žica oduvijek krasila dolinu Sutle. Zvjerinje plivanjem oduvijek prelazilo rijeke. Zbog hrane i nasušne ljubavne potrebe. Potreba za parenjem. Ni ljudima voda nije prepreka. Svijet s obala Sutle, Kupe i Mure običavao se družiti. Jedni s drugima. Po hišama i kletima. Jezik nije …
Nastavite čitati Sonetni vijenac