Tribina ‘Mladi i kulturna baština – što zanima Generaciju Z?’ u ponedjeljak u Galeriji AMZ

U ponedjeljak, 5. lipnja 2023. u 17 sati u Galeriji AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, odrtžat će se tribina MLADI I KULTURNA BAŠTINA – što zanima Generaciju Z? Arheološki muzej u Zagrebu suorganizator je tribine koja je dio aktivnosti Erasmus+ projekta COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage na kojem je udruga Brodoto hrvatski partner te će na tribini predstaviti rezultate projekta.

Koliko su muzeji uspješni u privlačenju mlađih milenijalaca & Generacije Z, ne samo fizički u svoje prostore već i u diskusiju o tome kako promišljati, predstavljati i kontekstualizirati kulturnu baštinu? Znaju li muzejski djelatnici i kustosi kako uključiti mlade u svoj rad?

Pitanja su kojima se bavi Erasmus+ projekt COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage na kojem je udruga Brodoto hrvatski partner i čije će rezultate predstaviti u ponedjeljak, 5. lipnja 2023. g., u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu:

COOLTOUR digitalnu platformu koja korisnicima omogućuje stvaranje i dijeljenje sadržaja povezanih s arheološkim nalazištima uključenim u projekt, kroz vlogove, blogove, predstavljanje sadržaja iz perspektive mladih;

Smjernice za zaposlene u sektoru baštine koje daju pregled savjeta na temu komunikacije s mlađim generacijama.

Diskusiji će se priključiti i Porin Šćukanec Rezniček i Nina Gostinski, autori izložbe Arheološkog muzeja u Zagrebu, Smiješna strana arheologije koji će podijeliti inspiraciju za osmišljavanje postava koji predmete iz Arheološkog muzeja u Zagrebu predstavlja na drugačiji, nekonvencionalan i humorističan način, ne samo kroz klasičan opis predmeta nego i putem memeova, omiljenog tipa komunikacije Generacije Z.


Predviđeno trajanje: 1h 30 min.

Kontakt: udruga Brodoto, Petra Jurlina, 098 620 193; ngo@brodoto.com.

Nositelj projekta:
Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (Italija)

Partneri:
– Arheološki institut (Srbija)
– Klub studenata arheologije (Srbija)
– STUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI (Slovenija)
– Cyprus University of Technology CUT (Cipar)
– Brodoto (Hrvatska)
– KULTURALIS OROKSEG MENEDZSEREK EGYESULETE (Mađarska)

Suorganizator: Arheološki muzej u Zagrebu