Predstavljanje knjige ‘Vela spila na Korčuli – Litička tehnologija i strategije nabave kamene sirovine epigravetijenskih i mezolitičkih zajednica’ u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu

U utorak, 25. listopada, s početkom u 12 sati, u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu (Pavla Hatza 6) održat će se predstavljanje knjige “Vela spila na Korčuli – Litička tehnologija i strategije nabave kamene sirovine epigravetijenskih i mezolitičkih zajednica” u izdanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centra za kulturu Vela Luka.

Knjigu će predstavljati recenzenti knjige prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl i prof. dr. sc. Ivor Karavanić i autori dr. sc. Nikola Vukosavljević, dr.sc. Zlatko Perhoč i dr. sc. Dinko Radić.

Vela spila na Korčuli iznimno je važno pretpovijesno nalazište jadranskog, ali i šireg sredozemnog prostora. U ovoj knjizi analizirani su skupovi nalaza od lomljenog kamena, odnosno kamene izrađevine, koje potječu iz slojeva nataloženih između 20000 i 8000 godina prije sadašnjosti i koje vežemo uz kasnogornjopaleolitičke i mezolitičke lovce skupljače. Analize litičkih skupova nalaza obuhvatile su tehnološke i tipološke značajke kamenih izrađevina, kao i značajke kamene sirovine od koje su izrađevine proizvedene. Zahvaljujući brojnim mikroskopskim analizama kamenih izrađevina iz Vele spile i uzoraka iz geoloških ležišta jadranskog prostora i njegovog zaleđa autori su pokušali rekonstruirati mreže kretanja kamenodobnih zajednica iz Vele spile. Vremenski raspon u kojem su nataloženi analizirani slojevi iz Vele spile obuhvaća prijelaz iz punih glacijalnih (ledenodobnih) uvjeta u postglacijalne tijekom kojeg su se dogodile značajne paleogeografske i paleoklimatske promjene. Provedene analize autorima su omogućile sagledavanje prilagodbi lovaca skupljača promjenama u okolišu.

Impresum:

Recezenti knjige:

prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl

prof. dr. sc. Ivor Karavanić

Autori:

dr. sc. Nikola Vukosavljević, docent na Odsjeku za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Zlatko Perhoč, neovisni istraživač, Manneheim

dr. sc. Dinko Radić, Centar za kulturu Vela Luka

Izdavači:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press i Centar za kulturu Vela Luka

Bilješke o autorima

Nikola Vukosavljević docent je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje je i doktorirao. Bavi se arheologijom prapovijesnih lovaca skupljača, prije svega litičkom tehnologijom, te prehrambenim i ornamentalnim aspektima malakofaune. Trenutno je suvoditelj arheoloških istraživanja na nalazištu Badanj kod Stoca u Bosni i Hercegovini.

Zlatko Perhoč diplomirao je arheologiju i povijest umjetnost. Doktorirao je na Institut für Geowissenschaften, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg i djeluje kao neovisni istraživač. Bavi se analizama porijekla kamene sirovine korištene tijekom kamenog doba na istočnom Jadranu. Suradnik je na nekoliko projekata koji se bave kasnim gornjim paleolitikom, mezolitikom i neolitikom.

Dinko Radić arheolog je u Centru za kulturu Vela Luka. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. proučava prapovijest Korčule i okolnih otoka. Otkrio je i opisao više desetaka različitih prapovijesnih i antičkih lokaliteta. Voditelj je i suvoditelj istraživanja u Veloj spili, Kopilu, špilji Žukovici, a permanentno radi na izradi arheološke karte otoka.