Predstavljanje knjige Miljenka Domijana ‘Armenia sacra – Hodočašće sakralnoj arhitekturi’ u Klovićevim Dvorima

U četvrtak, 30. lipnja 2022. s početkom u 20 sati, u Galeriji Klovićevi dvori bit će predstavljena monografija „Armenia sacra – Hodočašće sakralnoj arhitekturi“ Miljenka Domijana.

Knjiga obrađuje jedan izuzetno važan, ali široj publici malo poznat segment graditeljske baštine: armensku sakralnu arhitekturu. Naime, armenske su crkve bile ključne za razvoj europske sakralne, osobito ranokršćanske i predromaničke, arhitekture. Ovom se knjigom publici prezentira njihovo arhitektonsko bogatstvo.

Miljenko Domijan, rođen je u Rabu, srednju školu i likovnu umjetnost na Pedagoškoj akademiji završio je u Rijeci, a povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, te potom specijalistički poslijediplomski studij za zaštitu graditeljskog naslijeđa na Internacionalnom centru za zaštitu spomenika ICCROM u Rimu. Radio je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zadru, a 1977. postaje i njegovim ravnateljem. 90-ih godina imenovan je glavnim konzervatorom u Republici Hrvatskoj, a od travnja 1999. do srpnja 2001. obavlja dužnost pomoćnika ministra kulture za zaštitu kulturne baštine. Bio je predsjednik Nacionalne komisije ICOMOS-a do 2011. godine. Sudjelovao je u radu brojnih stručnih komisija i bio voditelj mnogih zaštitnih zahvata na spomenicima kulture u Dalmaciji. Autor je brojnih projekata i međunarodnih izložbi o hrvatskoj kulturnoj baštini.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja od kojih valja istaknuti: nagradu Grada Dubrovnika za 22 godine kontinuirana rada na obnovi dubrovačke baštine; tri Nagrade Vicko Andrić za skrb o kulturnim dobrima, uključujući i nagradu za životno djelo; Orden reda Danice s likom Marka Marulića; Orden svetog Save drugog reda za svesrdnu pomoć u obnovi drevnog vjerskog i kulturnog nasljeđa SPC u Dalmaciji i prvi je Hrvat kome je Srpska pravoslavna crkva dodijelila to visoko odličje; Nagradu Svetozar Pribičević Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj; talijansku državnu nagradu Pasquale Rotondi za očuvanje kulturne baštine u ratnim neprilikama; dvije nagrade EU za očuvanje kulturne baštine Europa Nostra – za obnovu rapske ex katedrale te restauraciju Apoksiomena sa suradnicima. Odlikovan je Redom kneza Branimira s ogrlicom za osobite i višegodišnje zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske u području očuvanja i zaštite hrvatske kulturne baštine.