Potpisan sporazum o suradnji između Feničanske rute i Staze željeznog doba Podunavlja

Feničanske ruta i Staza željeznog doba Podunavlja, dvije kulturne rute Vijeća Europe, potpisale su Sporazum o suradnji s ciljem očuvanja i promicanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine euro-mediteranske povijesti, kako bi se pokrenule zajedničke aktivnosti i strategije za kulturni i turistički razvoj u korist njihovih teritorija.

Dana 25. siječnja 2022. godine dvije kulturne rute certificirane od strane Vijeća Europe “ Feničanska ruta” i “ Staza željeznog doba Podunavlja ” potpisale su sporazum o suradnji, s ciljem promoviranja i širenja materijalne i nematerijalne kulturne baštine povezane s proizvodima, mjestima, tradicijama, civilizacijama na temelju europskih vrijednosti.

Cilj sporazuma je promicanje mogućnosti razmjene između ove dvije kulturne rute koje pričaju tisućljetne priče, poticanje novog zajedničkog planiranja i suradnje u smislu analize, stvaranja turističkih proizvoda između susjednih teritorija, a pripadnosti različitim kulturnim rutama, kao i aktivnosti za unapređenje teritorija, promicanje održivog, kreativnog i iskustvenog turizma, povezanog s lokalnim zajednicama i mrežom europskog i međunarodnog opsega.

Feničanske ruta i Staza željeznog doba Podunavlja zajedno će raditi na razvoju marketinških, studijskih i analitičkih aktivnosti; organizaciji događaja, izložbi, seminara, provoditi će aktivnosti obuke, sastanaka koji uključuju civilno društvo; promicat će razmjene između mladih ljudi iz svojih zemalja; surađivat će na međunarodnim projektima; organizirat će zajedničke komunikacijske akcije, promotivne kampanje, promotivna putovanja i drugo.

Teme dviju Ruta savršeno se isprepliću jer se bave suvremenim povijesnim razdobljima u različitim geografskim područjima. Obje rute podupiru zajedničke transnacionalne pristupe zaštiti, prezentaciji i istraživanju arheoloških krajolika i baštine. Kulture ovog povijesnog razdoblja (željeznog doba u Podunavlju i Mediterana) razmjenjivale su dobra, ideje, znanja i tehnologije, rješavale sukobe, migrirale i komunicirale s drugim kulturama izvan Europe, postajući dijelom većeg europskog kulturnog fenomena. Svijest da su se granice modernih država i današnje europsko jedinstvo pojavile nakon tisućljeća interakcija između drevnih civilizacija glavna je poruka koju žele prenijeti Feničanske ruta i Staza željeznog doba Podunavlja. Zbog toga ove dvije Rute rade na ideji pokretanja i razvoja zajedničkih inicijativa.

Više o kulturnim rutama na njihovim mrežnim stranicama:
https://hr.ironagedanuberoute.com/
https://fenici.net/en/

Arheološki muzej u Zagrebu jedan od osnivača neprofitne, stručne, znanstvene i kulturne „Udruge Staza željeznog doba Podunavlja“ koja djeluje na području Republike Hrvatske, Republike Austrije, Mađarske i Republike Slovenije i ostalih država Podunavlja. Zajednički cilj stručnjaka okupljenih u Udruzi, vođenih visokim standardima zaštite, istraživanja te predstavljanja arheološke baštine, jest povezivanje te promocija podunavske regije kao i nalazišta te muzeja u kojima se ona nalazi i čuva. Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route) bavi se jednim izuzetno krhkim, no vrlo atraktivnim i impozantnim pretpovijesnim arheološkim fenomenom, krajolicima željeznog doba. Karakterizirani monumentalnim strukturama, kao što su groblja pod tumulima, ravna groblja, visinska utvrđena naselja te oppide, kao i elementima koji ukazuju na složenu organizaciju prostora, krajolici željeznog doba pripadaju razdoblju između 9. i kraja 1. stoljeća pr. Kr. Usto, željezno doba je razdoblje obilježeno izvanrednim korpusom pokretne baštine, kao i nematerijalne baštine, koja se čuva u brojnim muzejima podunavske regije, uključujući najvažnije regionalne i nacionalne institucije. 2021. godine Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route) dodijeljen je certifikat Kulturne rute Vijeća Europe te je ona prva kulturna ruta Vijeća Europe sa sjedištem u Hrvatskoj. Rutom upravlja neprofitna udruga Udruga Staza željeznog doba Podunvalja (Iron Age Danube Route Association) sa sjedištem u Zagrebu.