U Zagrebu se osniva regionalni centar za eksperimentalnu ekonomiju

Regionalni istraživački centar za eksperimentalnu ekonomiju i upravljanje u poljoprivredno-prehrambenom lancu bit će smješten na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U centru koji će biti integriran u Europski istraživački prostor (ERA), provodit će se znanstvena i primijenjena istraživanja namijenjena povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog lanca vrijednosti. U fokusu će biti poljoprivreda Hrvatske i susjednih zemalja, a domaći stručnjaci u Zagrebu će surađivati s kolegama iz Italije, Grčke i Švedske.

„Eksperimentalna se ekonomija može jednostavno opisati kao znanstveno područje u kojem se provode kontrolirani ekonomski eksperimenti sa stvarnim ljudima i njihovim odlukama da bi se testirale ekonomske teorije te, posebno zanimljivo, da bi se ispitalo koje odluke ljudi donose u određenim okolnostima. Pokusi se uglavnom provode kao laboratorijski pokusi, rjeđe kao terenski pokusi, a u posljednje vrijeme sve više u obliku računalnih simulacija. Rezultati ekonomskih eksperimenata, u poslovnom području, služe za donošenje boljih poslovnih odluka. Centar za eksperimentalnu ekonomiju će u suradnji s tvrtkama iz agrobiznisa provoditi ekonomske eksperimente za one poslovne probleme na koje klasična ekonomija ne daje dobre odgovore. Rezultati istraživanja omogućit će domaćem poljoprivredno-prehrambenom sektoru donošenje boljih poslovnih odluka i u konačnici povećanje konkurentnosti“, kazala je voditeljica projekta prof. dr. sc. Marija Cerjak sa Zavoda za marketing u poljoprivredi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Uspostava Centra za eksperimentalnu ekonomiju dio je Twinning projekta AgriFoodBoost čiji je puni naziv Boosting Excellence in Experimental Research for Agri-Food Economics and Management.

Njegovi su najvažniji ciljevi podizanje razine znanstvene izvrsnosti i stvaranje tehnoloških kapaciteta za provođenje eksperimentalnih ekonomskih istraživanja na Agronomskom fakultetu. Projekt će povećati istraživački kapacitet domaćih znanstvenika i umrežavanje s partnerskim institucijama te unaprijediti suradnju fakulteta s gospodarstvom, regionalnim i ostalim istraživačkim centrima.

Uz uspostavu istraživačkog centra za eksperimentalnu ekonomiju ključne aktivnosti na projektu su razmjena istraživača među partnerskim institucijama, održavanje tematskih ljetnih škola i radionica, posjeti stručnjaka i sudjelovanje na stručnim konferencijama.

Nositelj projekta AgriFoodBoost je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a partneri su vrhunski stručnjaci iz eksperimentalne ekonomije s uglednih europskih sveučilišta: University of Bologna, Agricultural University Athens i Swedish University of Agricultural Sciences.

Projekt AgriFoodBoost financira Europska unija kroz program OBZOR 2020 (br. projekta 952303), a njegova je ukupna vrijednost 899.315 eura. Projekt traje 3 godine.

ŽELJKO KRZNARIĆ