PREDSTAVLJEN PROJEKT ASAP U POVODU DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

U sklopu obilježavanja  Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama predstavljen je projekt ASAP – A Systemic Approach for Perpetrators i model međuresorne suradnje s ciljem borbe i sprečavanja rodno uvjetovanog nasilja.
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji s Domom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” organizirao je okrugli stol u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u sklopu provedbe europskog projekta A.S.A.P. (A Systemic Approach for Perpetrators”/„A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima)
U raspravi je naglašeno da je potrebna bolja međuresorna suradnja u provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, evaluacija podataka svih resora kao i uparivanje istih radi mogućih prijedloga poboljšanja samog tretmana koji je važna karika u prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
ŽELJKO KRZNARIĆ