7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije ‘Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta’

Institut za arheologiju u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu organizira 7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije “Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta” koji će se održati od 10. do 11. rujna 2020. godine u Galeriji AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, Zagreb. Skup se održava pod znanstvenim pokroviteljstvom Nacionalnog odbor INQUA – Međunarodna unija za istraživanje kvartara i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a ostvaren je uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Hrvatske zaklade za znanost.

Ovim znanstvenim skupom žele se steći dublje spoznaje o tehnologiji proizvodnje željeza i željeznih predmeta kao i o razvoju, distribuciji i prijenosu znanja i tehnologija kroz duži vremenski period na širem geografskom području. Budući da se očekuje okupljanje većeg broja znanstvenika i stručnjaka iz raznih disciplina, želja organizatora je da konferencija bude mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava stručnjaka koji se bave proučavanjem raznih postupaka pri izradi i obradi željeza, od sirovine do gotovih proizvoda u različitim razdobljima, od prapovijesti, preko antike, srednjeg vijeka pa sve do novog vijeka.

Pri tome će od posebnog interesa biti:
•    neinvazivne metode istraživanja: prepoznavanje lokaliteta povezanih s obradom željeza na temelju zračnih snimaka, rekognosciranja, geofizičkih metoda; predispozicije prirodnog krajolika;
•    sirovine: ruda (ležišta, eksploatacija, priprema rude za taljenje); ostali resursi (glina, voda, drvo)
•    peći: tipovi peći i njihove funkcionalne karakteristike (taljenje željezne rude, kovačke peći za primarnu i/ili sekundarnu obradu željeza)
•    radionice: organizacija talioničkih i kovačkih radionica
•    analitičke metode: mineraloške i kemijske analize tla, rude, zgure, željeza; metalografske analize željeznih predmeta
•    eksperimentalna arheologija: taljenje, obrada, izrada i uporaba željeznih predmeta
•    uporaba, distribucija, razmjena tehnologija i roba kroz duži vremenski period na širem geografskom području

Nakon održanih predavanja, u petak i subotu 5. i 6. lipnja 2020. godine, u planu je obilazak Arheološkog parka Andautonija u Ščitarjevu kraj Zagreba gdje će se provesti eksperimentalno taljenje željezne rude u okviru IV. Festivala eksperimentalne arheologije tijekom manifestacije Dani Andautonije koju organiziraju Arheološki muzej u Zagrebu i Centar za eksperimentalnu arheologiju.

Radovi sa skupa će se objaviti u zasebnom Zborniku Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici.