Običan mali čovjek

Piše: doc. dr. sc. Goran Vojković

Običan mali čovjek ne može shvatiti razloge zašto Bill Gates pomaže svijetu, jer običan mali čovjek ne može shvati da ima ljudi kojima nije jedini cilj novac.

OMČ ne može shvatiti da netko umjesto unosnog fotografiranja vjenčanja gdje se usput besplatno (sic!) ždere, trčkara po Velebitu i fotografira cvijeće.

OMČ ne može shvatiti da ljudi popodne besplatno rade i pomažu drugim ljudima.

OMČ ne može shvatiti da netko napusti dobro plaćen posao u privredi kako bi se bavio znanošću ili umjetnošću.

OMČ ne može shvatiti da netko potroši pola godišnjeg kako bi bez naknade pomagao izgubljenima u planini.

OMČ ne može shvatiti da netko drži predavanje mladima bez da za to dobije novac.

OMČ-a su doma tata i mama naučili kako se sve plaća i kako je sve za novac i kako je novac jedina vrijednost. A OMČ-u zanimljivo, najmanje dobro ide s novcem. I onda OMČ koji ne može prihvatiti da ljudi znaju raditi za manje novce jer neki posao vole ili čak idu volontirati u neku treću zemlju – tek ne može shvatiti da nekome tko ima 100.000.000.000 dolara ti dolari nisu svrha sama sebi i da će taj umjesto da kupi auto sa zlatnim kvakama radije promijeniti svijet. I da taj na sebi ima manje vrijednu odjeću nego OMČ kada ide u birtiju.

OMČ naime ne shvaća ni lokalnog umjetnika ili nastavnika ili aktivista kakve udruge, a kamoli Bill Gatesa. Jer stalno misli – gdje su pare? OMČ-ove oči ne vide drugih zadovoljstava no para. I zato je OMČ jadan, ma koliko novca imao.

 

Doc. dr. sc. Goran Vojković rođen je 1971. godine u Splitu. Pravni fakultet je završio u Splitu 1996. godine, gdje je magistrirao 2003. godine na temu Pomorsko dobro Republike Hrvatske, a 2006. doktorirao na temu Pravni status luka unutarnjih voda. Napisao je dvije znanstvene monografije: Pomorsko dobro i koncesije (jedna od prvih naših knjiga na temu pomorskog dobra) te Luke unutarnjih voda, osim toga ima objavljen i veći broj znanstvenih i stručnih radova.
U svojoj karijeri ima preko 15 godina iskustva rada u državnoj službi i privatnom sektoru, na različitim poslovima, od savjetnika u Vladinom uredu do direktora službe za pravo u korporativnom upravljanju u kompaniji iz IT-sektora. Bio je vanjski član Odbora za zakonodavstvo Sabora te u dva mandata predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar. Također, ima veliko iskustvo na radu s EU-projektima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Docent je na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te profesor visoke škole na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Zaposlen je u Centru za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. (CRUP) u Zagrebu.
Član je IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Hrvatskog novinarskog društva

(Stavovi i mišljenja iznesena u tekstu osobni su stavovi i mišljenja autora i ne mogu se smatrati službenim stavom redakcije portala.)