JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA OBNOVU NEKRETNINA OŠTEĆENIH U POTRESU

 

U svrhu pomoći građanima kojima su nekretnine oštećene u potresu Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć za kupnju materijala i građevinske radove.

 Novčana pomoć dodjeljivat će se građanima do iznosa od 50.000,00 kuna uz uvjet da:

 

  • vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći;
  • vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba;
  • se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine;
  • je šteta prijavljena u Registar šteta.

 

Nakon ispunjenja općih uvjeta u Javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi Lista prioriteta koja će se javno objaviti.

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša najkasnije do 15. rujna 2020.

 

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr i u svim pisarnicama Gradske uprave.

 

JAVNI POZIV BANKAMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ODOBRAVANJE KREDITA GRAĐANIMA GRADA ZAGREBA ZA OBNOVU NEKRETNINA OŠTEĆENIH U POTRESU

 

Grad Zagreb poziva banke da ponude uvjete odobravanja kredita građanima za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba.

Grad Zagreb će subvencionirati kamate na kredite fizičkim osobama vlasnicima nekretnina

(stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu za kupnju materijala i građevinske radove.

Kamatna stopa na kredite subvencionirala bi se u visini od 2% godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina.

Iznos kredita za koji će se subvencionirati kamata ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete.

Javni poziv otvoren je do 1. rujna 2020.

ŽELJKO KRZNARIĆ