SANACIJA BUKOVAČKE CESTE

Nakon detaljnijeg snimanja i šireg otvaranja građevinske jame na Bukovačkoj cesti, utvrđena su oštećenja kolektora čija će se sanacija provesti u dužini cca 2m.

Trenutno je u tijeku prva faza sanacije odnosno vađenje blokova betona i asfalta te priprema  za drugu fazu koja podrazumijeva izradu oplate i betoniranje bokova kolektora, a nakon čega slijedi betoniranje svoda i sanacija asfalta. Predviđa se da će radovi biti gotovi početkom idućeg tjedna.

Sve radnje vode se u koordinaciji sa nadležnim službama radi sigurnosti građana i prometa.

ŽELJKO KRZNARIĆ