SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OSNIVAČKIH DRUŠTAVA ZOV-a

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić održao  je  radni sastanak s predstavnicima osnivačkih društava ZOV-a iz Austrije i Njemačke.
 
Na sastanku se razgovaralo o  nadogradnji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ-a) na III. stupanj za eliminaciju dušika i fosfora.
Naime, realizacija projekta dogradnje CUPOVZ-a na III. stupanj pročišćavanja neophodna je za ispunjenje vodno-komunalnih direktiva i mora se odvijati paralelno s realizacijom projekta dogradnje kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava – EU projekt Zagreb 2018. U tom smislu od Grada Zagreba se, kao uvjet za odobrenje sufinanciranja Projekta Zagreb 2018. EU sredstvima, traže obvezujući dokumenti/ugovori vezani za izgradnju projekta III. stupnja CUPOVZ-a, čija se vrijednost procjenjuje na oko 56 mil €.

Podsjetimo, Grad Zagreb i Zagrebačke otpadne vode d.o.o. sklopili su 26. kolovoza 2019. Sporazum o razumijevanju u vezi s pripremom projekta dogradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje na III. stupanj pročišćavanja. Istim je utvrđeno da se zajednički pristupi aktivnostima vezanim za pripremu projekta dogradnje CUPOVZ-a na III. stupanj pročišćavanja te razmatranju i utvrđivanju uvjeta pod kojima bi se isti izgradio, odnosno ugovaranju pravnog okvira za izgradnju III. stupnja pročišćavanja.
Istovremeno s pokretanjem aktivnosti na projektu dogradnje CUPOVZ-a na III. stupanj  pročišćavanja, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je pokrenula izradu studijsko-projektne dokumentacije za apliciranje projekta dogradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje – Projekt Zagreb 2018. za sufinanciranje iz EU fondova.
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici osnivačkih društava ZOV-a: Karl Kraus, direktor E.ON Hrvatska d.o.o. i  Werner Casagrande, direktor WTE Wassertechnik GmbH  te direktori ZOV-a: dr. Thomas Sichla i Markus Schieborr.

ŽELJKO KRZNARIĆ