Raspored premještaja učenika Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga u šk.g. 2020./2021.

Učenici Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, objekta na kojemu su u tijeku radovi rekonstrukcije i nadogradnje, u školskoj godini 2020./2021. nastavu će pohađati u osnovnim školama koje nastavu organiziraju u jednoj smjeni. Škole koje će primiti učenike iz Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga sljedeće školske godine svoj će odgojno-obrazovni rad organizirati u dvije smjene.
 
Sukladno strateškim ciljevima Grada Zagreba usmjerenima na razvoj kvalitetnog, dostupnog, učinkovitog i sveobuhvatnog sustava odgoja i obrazovanja zajamčenog Ustavom Republike Hrvatske, pri izradi plana premještaja u obzir su uzete prostorne mogućnosti svih škola te potrebe i prava učenika na obrazovanje pod jednakim uvjetima, što podrazumijeva i organiziranje programa produženog boravka u spomenutim školama. Naglašavamo da su planovi preseljenja i organizacije odgojno-obrazovanog rada od sljedeće školske godine izrađeni u suradnji s ravnateljima svih ustanova.

ŽELJKO KRZNARIĆ