Dječje igralište Štrokinec i Ulica Dubravica

U sklopu obilaska gradske četvrti Stenjevc gradonačelnik i njegovi suradnici obišli su i nedavno otvoreno dječje igralište Štrokinec u ulici Stara Loza. Kako je rekao predsjednik MO Stenjevec-jug Tomislav Zovko, stanovnici su dugo tražili da se izgradi dječje igralište na ovoj lokaciji, a nakon dobivene projekte dokumentacije u 2018. godini, prošle godine je projekt realiziran. Vrijednost investicije je bilo oko 800 000 kuna.


U Ulici Dubravica završeni su radovi na izgradnji kanalizacije na dijelu od Samoborske ceste do Aleje Bolonje.

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot je rekao da je završen veliki kolektor Dubravica u duljini od 900 metara, a u vrijednosti od 18,5 milijuna kuna. „S ovim smo rasteretili zapadni sliv Zagreba što se tiče sigurnosti javne odvodnje. Po završetku radova na kolektoru, asfaltirano je u punom profilu kilometar prometnice“, rekao je.

Kroz radove je obnovljen i nogostup kao i dio oborinske odvodnje prometnice ugradnjom 13 slivnika sa svim priključcima.
ŽELJKO KRZNARIĆ