Arheološki muzej u Zagrebu organizira online stručne edukacijske radionice u sklopu projekta Prehistory adventure

U sklopu aktivnosti projekta Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu Arheološki muzej u Zagrebu organizira seriju online stručnih edukacijskih radionica.

Teme radionica vezane su uz nove načine prezentacije i popularizacije arheološke kulturne baštine u s ciljem edukacije i podizanja javne svijesti o istoj, primjerima dobre prakse institucija koje se bave istraživanjem i zaštitom baštine, kao i njezine uspješne dugoročne inkorporacije u turističke ponude regija u kojima se nalazi.

Radionice su namijenjene stručnjacima i djelatnicima ustanova, tijela i udruga koji djeluju na području prezentacije, popularizacije i zaštite kulturne baštine, studentima arheologije, muzeologije, povijesti umjetnosti te ostalih srodnih predmeta, kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

PROGRAM I RASPORED ONLINE RADIONICA

Četvrtak, 4. lipnja 2020. u 10:00 sati
Zorica Babić, Arheološki muzej u Zagrebu
Važnost i potencijali edukacije u Muzeju

Glavna odgovornost muzeja prema društvu je prikupljanje, čuvanje, provođenje istraživanja i pružanje edukacije, odnosno obrazovanja, o različitim humanističkim znanostima, poput arheologije. Cilj muzeja je potaknuti i angažirati posjetitelje kako bi stvorili razumijevanje o načinu na koji svijet funkcionira i živi. Upravo u tome dolazi do značaja važnosti i potencijala edukacije u muzeju, u ovom slučaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Muzejska edukacija posjetitelja svih uzrasta, posjetitelja s tjelesnim poteškoćama, posjetitelja marginaliziranih društvenih skupina, vrlo je bitna jer time muzej postaje mjesto znanosti, druženja, obrazovanja i okupljanja. Koji su sve načini edukacije te kako od pasivnih posjetitelja stvoriti aktivnu publiku? Temeljem teorije i konkretnih primjera, ovo predavanje probat će dati odgovore i time pojasniti važnosti i potencijale edukacije u muzeju.

Utorak, 9. lipnja 2020. u 10:00 sati
Ivana Ožanić-Roguljić, Institut za arheologiju
Prezentacija, popularizacija i zaštite kulturne baštine rekonstrukcijom dječjih igara iz prošlosti

Rekonstrukcijom pravila dječjih igara s  pronađenih u raznovrsnim arheološkim slojevima dobiva se jedan novi aspekt u komunikaciji predstavljač/popularizator arheološke znanosti i korisnik. Primjena rekonstrukcije dječjih igara u prezentaciji arheologije omogućuje obostranu dodanu vrijednost i predstavljaču i korisniku.  Ovakvim pristupom ciljana skupina su pretežno djeca ,no prilagodbom mogu se uključiti i odrasli. Usvajanjem novih pravila i uputa korisnici razvijaju nove  vještine,   kreativnost,  socijalnu interakciju, intelekt i obrazovanje. Popularizator ima priliku uz priču o pojedinoj igri predstaviti arheoloških nalaze, a time i lokalitete i određeno razdoblje.  Učenjem  o jednom detalju u bogatoj baštini dobije se puno šira slika o kontekstu samog  predmeta i postiže se izvanredna interakcija s baštinom.
Radionica se sastoji od predavanja i praktičnog dijela.  Za praktični dio poželjno je  pripremiti dvobojne kamenčiće ili žetone , ugljen i kožu (ili papirus) koje može zamijeniti čepovima ili izrezati unaprijed žetone u dvije boje od kolaž papira, olovkom i papirom (ili kartonom).

Četvrtak, 18. lipnja 2020 u 10:00 sati
Jesenka Ricl, Muzej Slavonije Osijek
Promocija baštine pomoću interpretacije i animacije

Promocija baštine jedan je od važnih elemenata očuvanja i upravljanja kulturnom baštinom, a s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti i značenju kulturološke raznolikosti. U današnje je vrijeme razvoj publike i upravljanje posjetiteljima od iznimne vrijednosti prilikom oživljavanja arheoloških lokaliteta i l i razvoja novih programa u muzejskim institucijama. Tijekom radionice sudionici će se upoznati s pojmovima interpretacija i animacija, kao i načinom primjene i primjerima dobre prakse. Po završetku radionice sudionici će samostalno moći definirati razlike između interpretacije i animacije te razumjeti gdje se procesi primjenjuju i za koje skupine gostiju, putnika ili turista.

Utorak, 30. lipnja 2020. u 10:00 sati
Anja Bertol Stipetić, Arheološki muzej u Zagrebu
Lokalni dionici kao važan doprinos prezentaciji i popularizaciji te zaštiti kulturne baštine

Kulturna baština zapravo je materijalna i nematerijalna ostavština prošlih generacija koja se čuva u sadašnjosti kako bi bila ostavljena u naslijeđe budućim generacijama. Stoga ju je važno zaštititi i njome odgovarajuće upravljati kako bi se znanstvenicima omogućilo njeno proučavanje i interpretiranje. Osim toga, jednako ju je važno popularizirati i prezentirati javnosti kako bi se podigla javna svijest, kako bi se stvorila nova publika te kako bi se naposljetku uključila u turistički sektor i ostvarila financijska korist. U tom smislu, važan segment bavljenja kulturnom baštinom upravo je ponuda i komunikacija kulturne baštine široj zajednici putem uključivanja lokalne zajednice, njezina naslijeđa i turističkih resursa u rad kulturnih djelatnika. Pod pojmom lokalna zajednica, tj. lokalni dionici podrazumijevaju se sve institucije koje svojim radom i znanjem mogu doprinijeti prezentaciji i popularizaciji te zaštiti lokalne kulturne baštine. Neki od dionika su lokalna vlast, mali poduzetnici, turističke zajednice, udruge, ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ostali.
U ovoj online edukaciji naglasak će biti na važnosti dionika i njihovoj ulozi u čitavom procesu prezentacije i popularizacije te zaštiti kulturne baštine, kao i njezina inkorporacija u turističke ponude na održiv način. Osim u teoriji, važnost dionika će biti objašnjena i putem nekih primjera dobre prakse.

Trajanje radionica je sat vremena.

Sudjelovanje na radionicama potrebno je obavezno prijaviti na e-mail mrakvin@amz.hr.
Na navedeni kontakt moguće je dobiti sve dodatne informacije i poveznicu za sudjelovanje.

Radionice će se održati putem platforme Cisco Webex Meetings
(poveznica za besplatno preuzimanje https://www.webex.com/downloads.html).

Projekt Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu izvodi se u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija– Hrvatska za razdoblje od 2014. do 2020., a 85 % projekta sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).