Udruga SVE za NJU predstavlja novi trogodišnji program psihosocijalne podrške onkološkim bolesnicama

Deseta obljetnica rada Centra za psihološku pomoć onkološkim bolesnicama udruge SVE za NJU obilježena novim programom HELPDESK

Udruga SVE za NJU je osnovana 2008., a dvije godine poslije,  21. svibnja 2010. otvorila je Centar za psihološku pomoć onkološkim bolesnicama i članovima obitelji. Od tada se više tisuća žena javilo u Centar barem po neki savjet, a preko 1700 je sudjelovalo u programima psihološke i druge pomoći. Udruga od osnivanja promiče važnost i koristi pružanje stručne psihološke pomoći onkološkim bolesnicima u stručnim krugovima i široj javnosti i zauzima se za integriranje psihološke pomoći u potporno liječenje onkoloških bolesnika u zdravstvenom sustavu.
Povodom ovog značajnog jubileja Udruga predstavlja trogodišnji program HELPDESK.

HELPDESK SVE za NJU je program psihosocijalne podrške onkološkim bolesnicama. U program se može uključiti svaka žena oboljela od bilo koje vrste raka, u bilo kojoj fazi liječenja ili oporavka iz bilo kojega mjesta u Hrvatskoj. Program je besplatan, a za uključivanje nije potrebno biti član Udruge. Sve zainteresirane bolesnice mogu se javiti na kontakte info@svezanju.hr ili na 01 6418 765. Za korisnice koje ne žive u Zagrebu ili blizini savjetovanje se odvija putem telefona ili neke digitalne platforme.

Program HELPDESK  sufinancira Ministarstvo zdravstva kroz  program iz područja psihosocijalne potpore. Razdoblje provedbe je od prosinca 2019. do prosinca 2022.
Organizirana psihosocijalna potpora je dio potpornog liječenja onkoloških bolesnika, ali nedovoljno zastupljena u sustavu i zajednici. Program HELPDESK oboljelim ženama osigurava stručnu i besplatnu psihosocijalnu podršku tijekom liječenja i oporavka.
Nakon poziva korisnica dobiva termin za inicijalni razgovor s psihologinjom, a potom ovisno o potrebama može se uključiti u individualno psihološko savjetovanje, grupu podrške i savjetovanje o prehrani. Program predviđa mogućnost smještaja u sobama za spavanje žena koje u Zagreb dolaze radi liječenja ili pregleda. Nažalost, radi oštećenja zgrade u potresu ovaj dio programa trenutno se ne provodi dok se zgrada ne sanira, ali svi ostali programi provode se digitalnim putem.
Individualno savjetovanje s psihoterapijskim pristupom provode psiholozi i psihoterapeuti s višegodišnjim iskustvom u savjetovanju onkoloških bolesnica, a savjetovanje o prehrani provodi nutricionistica. Cilj programa je informiranje, osnaživanje korisnica za suočavanje i nošenje s teškoćama koje donose bolest i liječenje, poboljšanje kvalitete života.

Udruga od 2010. provodi projekt Centar za psihološku pomoć u kojemu je dosad registrirano preko 1700 korisnica. Svake godine u Centar se javlja više od 220 novih koje sudjeluju u različitim programima. Tijekom godine realizira se oko 1500 individualnih savjetovanja. Ukupan broj dolazaka u sve programe prelazi 5 000.
Prema istraživanjima i literaturi oko 60% bolesnika treba barem inicijalnu psihološku podršku, a oko 30% treba kontinuiranu podršku i praćenje radi izraženijih psiholoških teškoća u obliku anksiozno-depresivnih reakcija, teškoća prilagodbe, simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja, kognitivnih teškoća, psihoseksualnih i drugih teškoća. Psihoonkološko liječenje uključuje intervencije čiji je cilj umanjiti djelovanje raka na emocionalne doživljaje i poboljšati sposobnost bolesnika da se prilagodi promijenjenom načinu života. Istraživanja pokazuju da odgovarajuća psihosocijalna skrb doprinosi produžavanju razdoblja bez progresije bolesti, poboljšava ishode liječenja i kvalitetu života bolesnika. To su razlozi radi kojih je Udruga gorljivi zagovornik donošenja nacionalne strategije za borbu protiv raka koja će na sustavan način implementirati psihološku pomoć i rehabilitaciju kao potporno liječenje onkoloških bolesnika.
Radi položaja i uloge žene u obitelji njezina bolest pogađa cijelu obitelj ne samo emocionalno nego i socijalno i ekonomski, tako da se osnaživanje žene ogleda i na obitelji. A nerjetko i sami članovi obitelji trebaju stručnu pomoć i podršku. Svi su dobro došli u HELPDESK SVE za NJU.

Kontakt: info@svezanju.hr
Tel. 091 333 7832