ORGANIZACIJA RADA DJELATNOSTI DENTALNE MEDICINE

Nastavno na Odluke i preporučene opće mjere za sprječavanje širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-I9) u zdravstvenom sustavu, radi zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i pacijenata te visokog rizika za prijenos bolesti radi specifičnosti djelatnosti dentalne medicine, dok traje epidemija privremeno je obustavljen redovni rad te djelatnosti te se obavljaju samo hitne i neodgodive intervencije, uz osiguravanje stalne telefonske dostupnosti izabranih doktora dentalne medicine prema dosadašnjem rasporedu radnog vremena.

RAD DJELATNOSTI DENTALNE MEDICINE U ORDINACIJAMA NA POJEDINIM LOKACIJAMA DOMOVA ZDRAVLJA, KOJE ĆE ZBRINJAVATI HITNA I NEODGODIVA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI ZA VRIJEME EPIDEMIJE ORGANIZIRAN JE NA NAČIN:

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR

Ambulante za prijem hitnih pacijenata:
1) Runjaninova 4: Radno vrijeme: ponedjeljak – subota, 7.00 – 20.00h, 01/4897-688
2) Avenija Većeslava Holjevca 22: Radno vrijeme: ponedjeljak – subota, 7.00 – 20.00h, 01/6598-421

Hitna stomatološka služba i rad noću za hitne pacijente:
1) Runjaninova 4: Radno vrijeme: noćna smjena svaki dan ponedjeljak – subota, 22.00 – 6.00h, a nedjelja i blagdani 0-24.00h, 01/4897-688
2) Avenija Većeslava Holjevca 22:Radno vrijeme: svaki dan ponedjeljak – subota, 22.00 – 6.00h, a nedjelja i blagdani 0-24.00h, 01/6598-421


DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK

Ambulante za prijem hitnih pacijenata:
1) Dubec, Trg. A. Mihanovića 3: Radno vrijeme: ponedjeljak – subota, 7.00 – 20.00h, 01/2925-198
2) Pešćenica, Ivanićgradska 38: Radno vrijeme: ponedjeljak – subota, 7.00 – 20.00h, 01/2323-512


DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD
Ambulanta za prijem hitnih pacijenata:
1) Vrabečak 4: Radno vrijeme: svaki dan od ponedjeljka do nedjelje, 7.00 – 20.00h, 01/3456948


SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZAŠTITA NA RAZINI STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE ZAGREB.

Stomatološka poliklinika Zagreb prilagodila je rad sukladno važećim naputcima nadležnog Ministarstva zdravstva RH od 25.03.2020.


Pripravni liječnici Stomatološke poliklinike Zagreb dostupni su od ponedjeljka do petka u vremenu od 07.00 – 21.00h na telefonske brojeve 091/2825 203, 01/4803 200 za pozive liječnika primarne zdravstvene zaštite dentalne medicine koji su dežurni na taj dan, za komunikaciju sa pacijentima koji su u obradi Stomatološke poliklinike Zagreb, kao i za upućivanje ostalih svih pacijenata prema potrebi intervencije. Pacijenti dolaze liječniku specijalisti na sekundarnoj razini stomatološke zdravstvene zaštite u slučaju ako primaran liječnik nije u mogućnost riješiti problem koji se pred njim nalazi.

ŽELJKO KRZNARIĆ