OSNOVAN SEKTOR ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić predstavio je novoosnovani Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata.
Poslove Sektora u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet vodit će stručni kadrovi iz područja gradnje, kako bi se što je moguće više ubrzala sanacija oštećenja nastalih na domovima i stambenim zgradama nakon potresa koji je prije osam dana pogodio Zagreb.

Poslovi će obuhvaćati pripreme tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata, te vođenje cjelokupne evidencije. Čekamo i da se čim prije donese i usvoji novi zakonski okvir, koji treba ići u prilog tome da budemo što efikasniji, brži i djelotvorniji! Sadašnji zakonski okviri nažalost teret stavljaju na naše građane, treba biti realan, ali u ovome smo zajedno!”, rekao je gradonačelnik Bandić.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Ivica Rovis istaknuo je kako Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja treba čim prije donijeti nove zakonske okvire koji će ići na ruku građanima,  te im omogućiti da se što prije vrate u svoje domove. ”Krajnji cilj je staviti sve građevine s crvenom oznakom u uporabu. Financiranje sanacije štete podijelit će se između države, grada, Europskih fondova te građana.”
ŽELJKO KRZNARIĆ