PROMOVIRANA KNJIGA DIJETE U SREDIŠTU (SUKOBA)

U Hrvatskom novinarskom domu održana je promocija knjige “Dijete u središtu (sukoba)”. Autorice ove knjige su Gordana Buljan Flander i Mija Roje Đapić, a knjiga je nastala tijekom dugogodišnjeg kliničkog rada s djecom i roditeljima.

Knjiga Dijete u središtu (sukoba) prva je knjiga iz pera domaćih autora u Hrvatskoj i u cijeloj regiji koja obrađuje problematiku djece u visokokonfliktnom razvodu roditelja. Ta je tema izuzetno aktualna u cijelom svijetu.

ŽELJKO KRZNARIĆ