Najavljena nova javnozdravstvena akcija

Kako bi se što šira javnost informirala o svim mogućnostima koje suvremena logopedska znanost i praksa nude, dana 07. 03. 2020., u sklopu obilježavanja Europskog dana logopedije EDL2020, od 10-13h, na Cvjetnome trgu održat će se javnozdravstvena akcija
koja ima za cilj promicati svijest o potrebi prevencije poremećaja čitanja i pisanja kako bi se prevenirale sve negativne posljedîce na akademska postignuća, socijalnu uključenost pojedinca, njegovo mentalno zdravlje i kvalitetu života općenito.

Svi zainteresirani građani dobit će sve potrebne stručne informacije vezane uz dijagnostičke i terapijske postupke,načinima prevencije poremećaja, logopedsko- terapijskim mogućnostima rješavanja problema te pravima djece i osoba s poremećajima čitanja i pisanja odnosno disleksije

Hrvatsko logopedsko društvo se već skoro dva desetljeća pridružuje obilježavanju Europskog dana logopedije u organizaciji krovne Europske asocijacije logopeda (CPLOL-a). Svake godine taj dan posvećen je određenom području iz poremećaja glasa, govora, jezika, komunikacije, poremećaja gutanja i oštećenja sluha. Tema ovogodišnjeg dana logopedije je Poremećaji čitanja i pisanja — nove tehnologije i novi pristupi.

Javnozdravstvena akcija održava se u organizaciji Hrvatskog logopedskog društva, Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i CPLOL-a (Europska asocijacija logopeda).

ŽELJKO KRZNARIĆ