Obilježen Međunarodni dan rijetkih bolesti

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, gradonačelnika Grada Zagreba i Odbora za zdravstvo pri Hrvatskom saboru, Hrvatski savez za rijetke bolesti u subotu je obilježio Međunarodni dan rijetkih bolesti i to  događanjem pod nazivom „Klikni za rijetke“.

Međunarodni dan rijetkih bolesti tradicionalno se obilježava u cijeloj Europi zadnjeg dana u veljači, a Savez sudjeluje u njegovom obilježavanju od samog početka, odnosno od 2008. godine. U 2018. i 2019. godini obišli su 20 gradova, središta županija u Hrvatskoj, s ciljem educiranja učenika, budućih djelatnika u sustavima zdravstvene i socijalne skrbi, koji će se u svom poslu susretati s rijetkim bolestima. Cilj Saveza je zaštita, unapređenje kvalitete života, pomoć i okupljanje osoba oboljelih od rijetkih bolesti, osoba s invaliditetom nastalim kao posljedica rijetke bolesti, i njihovih obitelji.

Istovremeno je danas Gradski ured za zdravstvo u suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Hrvatskim pedijatrijskim društvom, Sekcijom edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja i Gradskim uredom za obrazovanje organizirao Stručni skup pod nazivom „Izazovi interdisciplinarnog pristupa u zaštiti dobrobiti djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju“.

Rani razvoj i rana intervencija jedan je od prioriteta djelovanja Gradskog ureda za zdravstvo, u okviru čega se nastoje sagledati i potrebe obitelji i djece s teškoćama u razvoju, prepoznati te predlagati načine za svladavanje izazova u svim segmentima lokalne zajednice. Ovaj stručni skup okupio je eminentne stručnjake u navedenom području.

ŽELJKO KRZNARIĆ