“Model četverostruke spirale u socijalnim inovacijama, ključ uspjeha”

Prvi put u Hrvatskoj održana je međunarodna konferencija u sklopu europske Platforme razmjene znanja o socijalnim inovacijama (Knowledge Exchange Platform on Social Innovation) pod nazivom „Model četverostruke spirale u socijalnim inovacijama – ključ uspjeha“.

Organizatori jednodnevne konferencije su Europska komisija i Europski odbor regija u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
Otvarajući konferenciju, prisutnima se obratila zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i članica Europskog odbora regija Jelena Pavičić Vukičević koja je istaknula da Konferencija ima za cilj poticati suradnju javnog i privatnog sektora i akademske zajednice za pomoć osobama s invaliditetom te naročito u razvoju zdravstvenih, socijalnih i drugih srodnih usluga.  

„Danas će sudionici Konferencije predstaviti nova rješenja u području znanosti, istraživanja i inovacija, inovativne proizvode i najbolje prakse kao odgovor na brojne društvene izazove s kojima se suočavaju lokalne i regionalne vlasti u Europi“, rekla je zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičićč Vukičević. Naglasila  je da Grad Zagreb ima dugu tradiciju uključivanja udruga građana u stvaranje usluga za socijalno osjetljive slojeve društva.

Među takvim udrugama u Zagrebu navela je niz ustanova uključujući Ustanovu Duga Zagreb, prvu specijaliziranu ustanovu jedne lokalne zajednice na području RH, Zakladu Zajednički put koja je nastala iz inicijative umirovljeničkih udruga, Ustanovu Mali dom Zagreb – Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži, Ustanovu URIHO za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Ustanovu Luka Ritz koja djeci, mladima i njihovim obiteljima pruža podršku u obliku različitih radionica i socio-preventivnih programa, Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba te Zagrebački inovacijski centar (ZICER).


Jednodnevna konferencija održana je u dva tematska bloka: Socijalne inovacije na europskoj razini i Važnost socijalnih inovacija u Gradu Zagrebu. O temama pristupačnosti, mobilnosti i socijalnog poduzetništva, govorili su stručni predavači iz Hrvatske, Poljske, Engleske, Belgije, Italije i drugih zemalja.

Sudionici Konferencije jučer su posjetili Zagrebački inovacijski centar na Velesajmu i socijalno poduzeće Silent Cafe – ugostiteljski objekt Udruge gluhih i nagluhih Grada Zagreba u kojemu, uz pomoć tableta, rade isključivu gluhe i nagluhe osobe.

ŽELJKO KRZNARIĆ