KAZNENE PRIJAVE DORH-u PROTIV HNB-a ZBOG SLUČAJA „FRANAK“ I „RBA ZADRUGA“

 

Zastupnici Marin Škibola i Ivan Lovrinović u srijedu su predali kaznene prijave protiv odgovornih osoba u Hrvatskoj narodnoj banci, zbog nepostupanja prema bankama u slučajevima „franak“ i „RBA zadruga“, čime su nanijeli znatnu materijalnu i duševnu štetu korisnicima kredita. Istovremeno je došlo do ozbiljne ugroze stabilnosti gospodarskog, financijskog i javnog poretka RH, koji je naposljetku zahtijevao intervenciju zakonodavne vlasti te uključenje pravosudne grane vlasti.

Prethodno predaji kaznene prijave, zastupnici Lovrinović i Škibola održali su konferenciju za medije pred prostorijama DORH-a na kojoj su im se priključili drugi zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici udruga te 50-ak građana pojedinaca direktno pogođenih neodgovornim, pristranim i tromim radom Hrvatske narodne banke. Osim kreiranja direktne štete za pojedine građane, i društvo u cjelini, ovakvo postupanje HNB-a ima obilježje niza kaznenih djela (zloupotreba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, nesavjesni rad u službi, pomaganje u počinjenju kaznenog djela), za koje krivično moraju odgovarati: Hrvatska narodna banka kao pravna osoba, članovi Savjeta HNB-a (2013.-2019.) te guverner Boris Vujčić.

Odgovorne osobe su propustile spriječiti nezakonito i ništetno sklapanje ugovora s odredbama kamatne stope promjenjive odlukama banke i ugovaranje CHF valute, čime su kreditne institucije stekle nepripadnu materijalnu korist na teret gospodarskog, financijskog i javnog poretka, te nanijeli znatnu materijalnu i duševnu štetu korisnicima tih kredita. Dodatno tome, austrijskim je zadrugama dozvoljeno da bez dozvole, odobrenja, suglasnosti, kontrole i nadzora HNB-a pružaju financijske usluge na području RH sklapanjem ugovora o kreditu i ugovora o zajmu, čime je, ponovno, nanesena znatna materijalna šteta građanima i pravnim osobama.

Zastupnik Marin Škibola, jedan od dvoje pokretača inicijative, izjavio je: „Ovo je prvi put da čak osam zastupnika, predstavnici udruga i brojni građani daju javnu podršku podnošenju jedne kaznene prijave.“

Zastupnik, profesor Ivan Lovrinović, istaknuo je: „Dajemo podršku DORH-u u provođenju istraga. Želimo ohrabriti građane i udruge da se bore, jer se ta borba isplati. Mi smo ti koji moramo biti hodajuća promjena.“ Lovrinović je dodao kako on osobno i stranka Promijenimo Hrvatsku podnosi i prijavu protiv RBA banke zbog slučaja lobiranja Ustavnog suda.

i zato je kazneno Zastupnik Hrvatskog sabora Goran Aleksić (SNAGA) dao je podršku podnošenju kaznene prijave: „Podržavam kolege jer je HNB imao dužnost ukinuti nezakonito ponašanje banaka, dok su banke jednostavno nastavile s takvim ponašanjem. HNB jednostavno ne djeluje kao regulator banaka.“

Damjan Vucelić, zastupnik Živog Zida izjavio je: „Danas dajemo podršku zastupnicima koji podnose kaznenu prijavu i ovo je tek početak otpora.“

Podršku kolega zastupnicima dao je i zastupnik MOST-a Miro Bulj: „Podržavam prijavu protiv ne-hrvatske, ne-narodne banke. Žalosno je da Republika Hrvatska ne poštuje zakon koji je u saboru donesen jednoglasno.“

Ispred udruge „Ovršni ustanak“, medijima i prisutnim građanima se obratio Danijel Galović: „Molimo sve građane da se ubuduće na ovakvim događanjima pojavljuju u što većem broju.“

Predstavnik Udruge Franak, Vlado Iljkić izjavio je kako se nada da „DORH ne baštini svu tradiciju Gajeve ulice i da će odgovorno postupati prema podnesenim kaznenim prijavama.”

Ivica Marković ispred Udruge „RBA oštećenici“ je također iskazao podršku te ukazao na neprimjereno ponašanje guvernera: „Vujčić je izjavio da su ti ugovori potpisani u Austriji, ali svi su sklopljeni tu, u Hrvatskoj. Vujčić laže prijavljen.

ŽELJKO KRZNARIĆ