Medijacija – učinkovit odgovor na financijske gubitke i izgubljeno vrijeme u sudskim procesima

U velikoj EU obitelji problem dugotrajnosti suđenja, pa čak i u najefikasnijim sudovima, uvelike opterećuje svakodnevni život njenih građana i poslovanje poslovnih subjekata. Nerijetke su parnice koje dosegnu ljudsku punoljetnost, pa i u hrvatskim sudovima.

Kako pravo, a posredno i sudovi, dodiruju sve društvene odnose i sve živote i poslovne subjekte, sasvim je jasno da svaka društvena i ekonomska zajednica ne treba samo neovisno i transparentno sudstvo, već i visoko fleksibilan i efikasan sustav rješavanja konflikata i sporova. Parnice i medijacije trebaju postati sastavni, komplementarni i jednako vrijedni dijelovi jedinstvenog sustava rješavanja sporova. To je jedan od pouzdanih puteva prema efikasnosti. Dok god se građani i poslovni subjekti za rješavanje sporova budu obraćali isključivo sudovima, njihovi problemi vezani uz potrošeni novac, vrijeme i neproduktivno angažiranje kadrovskih i drugih nematerijalnih resursa, trajno će ih opterećivati.

Prema Doing Business istraživanju World Bank iz 2014., u EU sudske parnice prosječno traju 566 dana (od 300 do 1.300 dana), a u Hrvatskoj 572 dana. S druge strane, prosječno trajanje medijacije u EU do sklapanja nagodbe iznosi 43 dana (od 30 do 68 dana), dok u Hrvatskoj medijacija prosječno traje 38 dana. Prosječno troškovi parnice u EU iznose 10.449,00 EUR, a prosječni troškovi medijacije 2.497,00 EUR. Već ovi usporedni podaci o troškovima i trajanju parnica u odnosu na troškove i trajanje medijacije, snažan su argument, posebno poslovnim ljudima da se pokrenu i da sukladno njihovim poslovičnim pristupima vezanim uz efikasnost u poslovanju, jednake standarde primjene i na rješavanje njihovih konflikata i sporova. Alat za postizanje tog cilja je poslovnim ljudima na dohvat ruke – medijacija.

 

Medijacija ili mirenje, predstavlja izvan-sudski način rješavanja neslaganja, konflikata i sporova. Riječ je nastavku neuspješnih izravnih pregovora ili njihovoj naprednoj verziji uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka – medijatora. Medijator/ica je osoba s posebnim znanjima i vještinama (komunikacijske, pregovaračke, medijacijske i vještine upravljanja konfliktima) koji se postavlja u sredinu između sudionika konflikta i pomaže im pronaći rješenje u kojem se svaki od njih može zadovoljiti neki svoj interes. Tijekom medijacije, „oaze za teške razgovore“, sudionici imaju priliku u sigurnom ozračuju u kojem nitko ne donosi odluku umjesto njih, obnoviti prekinutu komunikaciju, međusobno se ćuti, slušati, razumjeti, slobodno razmijeniti informacije  potrebne za postizanje rješenja i kroz sasvim novu energiju uz pomoć koje se njihovo dotadašnje suprotstavljanje, zamjeni suradnjom, ostvariti

kreativna rješenja i okončati spor na način koji je skrojen po njihovoj mjeri. Brzo, ekonomično i jednom zauvijek. Sudionici medijacije na ovaj način postižu vlastito rješenje. Zato ga  smatraju pravednim i izvršavaju ga dobrovoljno. Nema potrebe za žalbom, revizijom, ovrhom, te zaštitom pred ustavnim ili europskim sudom. Zadovoljstvo sudionika medijacijom njenim rezultatom (nagodbom) je iznimno veliko. Danas medijacija više nije samo način rješavanja konflikata i sporova, već način života i poslovanja – opisuje dr. sc. Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje.

Medijacija je u svijetu prepoznata i primijenjena kao učinkovit, brz i ekonomični način rješavanja internih i eksternih poslovnih i drugih konflikata. Njeno korištenje može pripomoći poslovnom uspjehu i reputaciji poslovnih subjekata, te harmoniji u društvu. Danas se pouzdano zna da je poslovnih uspjeh u uskoj korelaciji s načinom i brzinom upravljanja i rješavanja konflikata i sporova.

Medijacija je službeno u Hrvatskoj uvedena 2003., kada je usvojen prvi Zakon o mirenju (medijaciji). Riječ je o modernoj verziji sporazumnog rješavanja sporova koji su u jednostavnijem obliku koristili u svojoj bližoj i daljnjoj povijesti. Osnovni cilj da se stranke u sporu za medijaciju odluče prije pokretanja sudskog postupka, dakle, prije nego konflikt među njima eskalira, te da se sudski parnični postupci koriste tek kao posljednja opcija. Premda je poznavanje medijacije u našoj zemlji danas veće nego ranije, još se nedovoljno zna za nju. Riječ je o iznimno efikasnoj, brzoj i ekonomičnoj metodi rješavanja sporova. Provodi se u određenom broju sudova, ali i u izvan-sudskim centrima za medijaciju kojih je najviše u Zagrebu. Među njima posebno se ističe Centar za pregovaranje i medijaciju Hrvatske udruge za mirenje (HUM). HUM je jedina medijacijska institucija kojoj su medijacija i edukacija medijatora osnovne i jedine djelatnosti. Na listi medijatora HUM-a ponajbolji su i najiskusniji hrvatski medijatori – ističe dr. sc. Srđan Šimac.

Medijacija se može provoditi u svim sporovima. Najvažnije je da u njoj stranke sudjeluju u dobroj vjeri i da žele preuzeti odgovornost za rješavanje vlastitog problema. Ona je posebno uspješna u sporovima iz odnosa u kojima su njihovi sudionici trajno upućeni jedni na druge: članovi obitelji, susjedi, prijatelji, radnici i poslodavci, poslovni partneri, osnivači društva, koautori, suposjednici, suvlasnici, itd. Za njih je posebno važno sporove rješavati na miran način. U protivnom, presuda kojom se okončavaju parnice, za njih znači kraj njihovog odnosa jednom zauvijek i njihov trajno nerješivi problem. Medijacija je iznimno uspješna zato jer stranke u njoj imaju priliku preuzeti vlasništvo nad svojim sporom, izravno i aktivno se uključiti u njegovo rješavanje i sudjelovati u kreiranju rješenja spora. Nitko treći strankama u medijaciji ne može nametnuti rješenje umjesto njih. Kako je rješenje spora u medijaciji njihovo, smatraju ga pravednim. Zato ga dobrovoljno izvršavaju. I pored toga, svaka nagodba sklopljena u medijaciji s privatnom ovršnom klauzulom je ovršna isprava.

ŽELJKO KRZNARIĆ