PEŠĆENICA/ŽITNJAK – NOVO RECIKLAŽNO DVORIŠTE


Na lokaciji Čulinečka cesta, u blizini Centralnog pročistača otpadnih voda , u gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak otvoreno je novo reciklažno dvorište gdje građani mogu predati više od 30 različitih vrsta otpada iz kućanstava
Riječ je o desetom reciklažnom dvorištu, čija je svrha povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na području grada Zagreba. Vrijednost radova iznosila je oko 3 i pol milijuna kuna bez PDV-a, 84, 9% sredstvima EU, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020”. U ovom reciklažnom dvorištu nalaze se različiti kontejneri za sakupljanje odvojeno prikupljenih opasnih i neopasnih vrsta komunalnog i građevinskog otpada.

ŽELJKO KRZNARIĆ