Veliki petak

Autor: Aleksandar Olujić

Danas je Veliki petak, dan koji je posvećen slavljenju Kristove muke. Crkva ne slavi sv. misu niti sakramente već se obred sastoji od Službe riječi, Klanjanja sv. križu i Svete pričesti. Na oltaru nema svijećnjaka ni oltarnika što dodatno pjačava simboliku Isusove muke i smrti. Prilikom Službe riječi čitaju se odabrani odlomci iz Starog (Knjige proroka Izaije)  i Novog zavjeta (Pavlova poslanica Hebrejima i Muka gospodina našeg Isusa Krista iz Evanđelja po Ivanu).

U narodu su uvriježeni brojni običaji. Osim obaveznog posta i nemrsa, ne kopa se zemlja niti se u nju zabijaju predmeti u sjećanje na križ koji je na današnji dan zabijen u zemlju na kojem je Isus razapet. Rašireno je i vjerovanje da danas treba piti crno vino, jer kako kažu stari ljudi, koliko kapi vina se popije toliko čovjek kapi krvi dobije. U Dalmaciji je vrlo raširen običaj čuvanja Kristova groba, gdje žudije, odnosno čuvari Kristova groba, odjeveni poput rimskih vojnika čuvaju stražu pored za tu priliku postavljenog prikaza groba, a u Dalmatinskoj zagori su žudije najčešće obučene u narodnu nošnju. Kao dijete sam imao prilike vidjeti taj običaj u Vrlici, gdje žudije zovu „grobarima“, i promatrati ponosite momke, pa i malo starije muškarce, odjevene u svoje vlastite nošnje vrličkog kraja. Dobro se sjećam srebrnih toka na njihovim čermama od crvene čoje kako blistaju na suncu dok se okupljaju pred crkvom. Iz pašnjače koju bi svaki od njih pripasao vire dršci kubura, bodeža, jatagana… U Vrlici je ovo bio običaj kako kod katolika tako i kod pravoslavaca. Njihova služba završava se poslije uskršnje mise kada ispred crkve, zajedno s djevojkama u bogato ukrašenim sadacima, s đerdanima oko vrata i crvenim kapama preko kojih su presložene bijele marame na glavi, plešu vrličko nijemo kolo koje je jedna od najvrednijih naših kulturnih baština zaštićena od UNESCO-a.

Današnji dan je posvećen molitvi i razmišljanju o nepravdi, muci i spasenju, a crkve budući da do podne nema uobičajenih obreda često priređuju pobožnost Križnog puta gdje vernici predvođeni svećenikom obilaze 14 postaja Isusove muke.

Uvriježeni redoslijed postaja križnog puta:

 1. Isusa osuđuju na smrt
 2. Isus prima na sebe križ
 3. Isus pada prvi put pod križem
 4. Isus susreće svoju svetu Majku
 5. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
 6. Veronika pruža Isusu rubac
 7. Isus pada drugi put pod križem
 8. Isus tješi jeruzalemske žene
 9. Isus pada treći put pod križem
 10. Isusa svlače
 11. Isusa pribijaju na križ
 12. Isus umire na križu
 13. Isusa skidaju s križa
 14. Isusa polažu u grob

Veliki petak je prilika da svatko razmisli o sebi i svom životu bez obzira bio vjernik ili ne, posjećivao crkvu ili bio negdje drugdje, jer svi mi prolazimo kušnje i probleme u životu i svima je potrebna utjeha koju mnogi danas nalaze u Isusu Kristu.