Ima li nade za nas? Sinoć su se gasila svjetla širom Zemlje

Autor:Miroslav Šantek

Prije dvadesetak godina se pjevač zabavne glazbe Dražen Zečić u duetu s Anđelom Kolar zapitao Ima li nade za nas? – u istoimenoj pjesmi. Sa imaginarnim Draženovim ljubavnim jadima Majka Zemlja nema nikakvih problema. Ali ima sa svima nama. Mi ju jednostavno izazivamo da nas uništi.

“Sat za planet Zemlju” je globalna akcija koja se održava 30. ožujku u kojoj su svi stanovnici Zemlje pozvani da ugase svjetla na sat vremena – prema našem vremenu to je od  od 20:30 do 21:30, a svrha ove akcije je podići svijest o svjetlosnom zagađenju koje je veliki problem, posebno u gradovima, i skrenuti pozornost na problem globalnog zatopljenja, pa su tako i mnogi hrvatski gradovi ugasili dijeove javne rasvjete na sat vremena.

Čovječanstvo definitivno grabi prema propasti. Sve je više stanovnika, sve je više slučajeva zagađenja okoliša i prirode, sve je manje dostupne hrane velikom broju stanovnika, sve je manje šuma i polja, pitka voda u izobilju je već odavno za milijune ljudi samo daleki san, plastika se širi svijetom i tlom i vodom – milijun je razloga da zastanemo i upitamo se: Ima li nade za nas?