DAN KOORDINACIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

U maloj dvorani dvorane Vatroslava Lisinskog danas je obilježen dan  Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagreba. Koordinacija je osnovana 2003.godine na dan ljudskih prava i taj je dan uzet kao dan obilježavanja Koordinacije, rekao je predsjednik Koordinacije Dušan Mišković.

Osim toga, kraj je godine i mi smo obavezni našim članovima reći što smo radili tijkom godine, naglašava Mišković, i što ćemo raditi u narednoj godini. Malo je toga na što bismo se mogli požaliti jer imamo odlične odnose sa gradskim strukturama, od gradonačelnika do ureda za nacionalne manjine. U tom dijelu nemamo nikakvih problema a nemamo problema ni oko financijskih sredstava kako za rad Korodinacije tako i za rad Vijeća nacionalnih manjina.

Kako je naglašeno danas, iduća je godina izborna za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina pa je aktivnost usmjerena na to, ali i donesen je plan i program akcija za narednu godinu.

Na današnjoj svečanosti osam se Vijeća nacionalnih manjina u zabavnom dijelu programa predstavilo sa svojim kulturno-umjetničkim radom.

ŽELJKO KRZNARIĆ