Od sutra počinju zimski uvjeti na cesti – evo što to znači

Zimski uvjeti na cesti počinju, odnosno računaju se od 15. studenoga i traju do 15. travnja sljedeće godine, a u stvarnosti kada nastupe takvi uvjeti da je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Prije početka zimskih uvjeta na cestama vozače i ostale sudionike u prometu želimo podsjetiti da nastupanjem otežanih uvjeta upravljanja vozilima dodatno povećaju oprez u prometovanju te podsjetiti na zakonsku regulativu koja definira zimske uvjete na cestama i zimsku opremu:

 

ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

 • Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.
 • Iznimno od ovih odredbi, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.

 

ZIMSKA OPREMA

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16, 24/17.) propisano je sljedeće:

 • Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.
 • Zimskom opremom autobusa sukladno ovom Pravilniku,smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.
 • Pneumatici s čavlima ne smiju se postavljati na motorna vozila.
 • Pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju ograničivač brzine ugrađen na vozilo ograničava, te moraju biti dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila.
 • Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).

 

BEZ ZIMSKE OPREME ISKLJUČENJE VOZILA IZ PROMETA I NOVČANA KAZNA

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

 • Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.
 • Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil sa priključnim vozilom.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 5.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil sa priključnim vozilom.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama o obvezi korištenja zimske opreme na vozilu,
 • Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 5.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
 • Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 7.000 kuna, kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila ako postupi suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili naredbi policijskog službenika, uz određivanje tri negativna prekršajna boda i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.

Osim obveza vozača i vlasnika motornih vozila koja sudjeluju u prometu na cestama tijekom trajanja zimskih uvjeta, zakonodavac je propisao i obveze vlasnika ceste, koji su istu dužni održavati i štititi kao osnovu na kojoj se odvija promet, tako da odgovara svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju istog zakona, a u slučaju da to ne čine predviđene su novčane kazne za pravnu ili fizičku osobu obrtnika koja je nadležna za održavanje ceste u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna te odgovorne osobe u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 1.500 do 5.000 kuna.

Savjeti vozačima za sigurno sudjelovanje u prometu u vrijeme zimskih uvjeta na cestama:

 • Na put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.
 • Na auto-karti se upoznajte s dionicom kojom želite putovati, ali i s alternativnim pravcima.
 • Prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva.
 • Bez obzira na posjedovanje zimskih pneumatika i lanaca za snijeg, u vozilu imajte i (manju) lopatu.
 • Prije polaska na put obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju “mrtve kutove”), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), pneumatike i opremu vozila, promijenite istrošene brisače.
 • Prilikom polaska na duži put potpuno gorivom napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te izbjegavajte vožnje na rezervi goriva.
 • Prilikom opremanja vozila zimskim gumama (oznaka M + S) naglašavamo zakonsku odredbu korištenja takvih guma na svim kotačima, a ne samo na pogonskim. Zimske gume samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan.
 • Koristite gume koje propisuje, odnosno preporuča, proizvođač vozila.
 • Vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) guma. Sugeriramo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo.
 • Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti.
 • Poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom).
 • Pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put.
 • Izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja.
 • Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji.
 • Ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju.
 • Kada se krećete kao pješaci, noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću ili se označite reflektirajućim materijalima.
 • Koristite bicikle s ispravnom signalizacijom uređajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali vozači na vrijeme uoče.
 • Vozači traktora i radnih strojeva provjerite tehničku ispravnost vaših vozila, kao i ispravnost svjetla i ostale signalizacije priključnih vozila.

Napominjemo da u razdoblju zimskog računanja vremena, odnosno od 28. listopada ove godine, vozači na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju imati upaljena dnevna ili kratka svijetla. Ukoliko vozač postupi suprotno navedenim odredbama kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna.

policija.hr