SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA SIGURNOST

 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i UNICEF predstavili su u OŠ Augusta Cesarca u Zagrebu društvenu igru „Zemlja rizika”. Riječ je o zabavno-edukativnoj igri za djecu osnovnoškolske dobi. Cilj je igre na zanimljiv način djeci približiti i objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda, te potaknuti razgovor o smanjenju rizika od katastrofa u školama.

 

„Djeca su naša budućnost i zato mi je iznimno drago što smo danas predstavili ovu igru. Ulaganje u podizanje svijesti i kulturu prevencije od najranije dobi zaista je najbolji put prema smanjenju rizika od katastrofa. Znamo da su djeca, posebno najmlađa i ona s teškoćama u razvoju, jedna od najranjivijih društvenih skupina u susretu s prirodnom prijetnjom ili onom nastalom djelovanjem čovjeka. Zato, ako ih od najranije dobi učimo o ljudskom utjecaju na prirodu i prirodne pojave, ali i kako se ponašati ako se nađu u različitim situacijama ugroze, ova će djeca jednoga dana biti dio društva otpornijeg na katastrofe. To je cilj kojemu svi težimo, a možemo ga postići samo zajedničkim i kontinuiranim radom“, istaknuo je Stjepan Huzjak, zamjenik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

 

U nastanku igre sudjelovali su učenici i učenice razredne nastave iz OŠ Augusta Cesarca. Oni su prvi u Hrvatskoj dobili priliku zaigrati edukativnu igru „Zemlja rizika” te svojim prijedlozima pomoći da igra bude još kvalitetnija.

 

„U kriznim situacijama djeca su najranjivija, i stoga je važno da budemo aktivni prije nego što se nepogoda ili nesreća dogode te da djeca znaju da se kao društvo brinemo o njihovoj sigurnosti. Igra ‘Zemlja rizika’ djeci može pomoći da shvate kako neki postupci mogu smanjiti utjecaj katastrofa, ali i da drugi mogu povećati ranjivost društva. Posebno smo sretni i zahvalni na pomoći djevojčicama i dječacima iz OŠ Augusta Cesarca koji su testirali igru i pomogli nam da ona bude još bolja”, kazala je Đurđica Ivković, zamjenica predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

 

Nakon službenog dijela predstavljanja edukativne igre „Zemlja rizika”, koje je vodila glumica i podržavateljica UNICEF-a Mirna Medaković Stepinac, zamjenik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Stjepan Huzjak i zamjenica predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković zaigrali su s učenicima „Zemlju rizika”.

 

Zahvaljujući suradnji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i UNICEF-a, djeca će dobiti priliku i sama prepoznati rizike u svojoj okolini te biti spremnija u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa. Smanjenje rizika od katastrofa nastavak je rada započetog u Gunji nakon poplava te dio Programa suradnje Vlade RH i UNICEF-a za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

 

Edukativna igra „Zemlja rizika” namijenjena je djeci od osam i više godina, a bit će dostavljena u sve osnovne škole u Hrvatskoj.

 

 

 

ŽELJKO KRZNARIĆ