NOVE VRTNE PARCELE ZA GRAĐANE

 

U srijedu su novim korisnima na upotrebu predane nove parcele za obrađivanje i to je trinaesta lokacija gradskih vrtova. Danas je 18 žitelja gradske četvrti Podsused-Vrapče koji su se javili na raspisani natječaj, primilo ugovore o korištenju parcela.
Grad Zagreb od 2013.godine provodi projekt gradskih vrtova i u tom vremenu je obrađeno oko 23 hektara javnih površina koje su namijenjene za obrađivanje, rekao nam Emil Tuk, pročelnik ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Svoje parcele za sadnju povrća ugovorom je dobilo preko 2100 građana a sam je projekt koristan za građane u smislu da kvalitetnije provode slobodno vrijeme, da posade ono što žele te da se međusobno druže.
Gradski ured je u traženju novih lokacija a svaka takva lokacija mora biti u vlasništvu grada i da se na njoj u skoro vrijeme ne predviđa bilo kakva gradnja. Svi gradski vrtovi imaju kutije za alat, kompostere i klupe za odmor, dakle sve ono što treba biti u jednom vrtu.
Mi podržavamo apsolutno ovakve projekte, kaže Dejan Kljaić, predsjednik Vijeća gradske četvrti Podsused-Vrapče, i drago nam je što i naši žitelji imaju mogućnost korištenja takvih vrtnih parcela.
ŽELJKO KRZNARIĆ